עדכונים בנושא מבחן חוזר

אנו מגישים לכם עדכונים בנושא מבחן חוזר בעקבות חוזר מנכ"ל.

ידיעות נוספות