תקנון בית הספר

תקנון זה בא להבהיר את הנהלים והסדרים הקיימים בביה"ס וחובת התלמידים לנהוג בהתאם, כפי שהוסכם בפורום בונים הסכמות.

 

הופעה ותלבושת

 • יש להופיע לביה"ס בתלבושת בית ספרית נקייה ומסודרת.
 • התלבושת כוללת מכנסיים, חולצת טריקו עם סמל ביה"ס בלבד. חל איסור מוחלט להגיע לביה"ס בגופיות ובחולצות חשופות בטן.
 • חל איסור מוחלט להגיע לביה"ס בנעלי בית, או נעלי-ים.
 • תלבושת התעמלות:   בקיץ: חולצת טריקו כחולה, מכנסיים קצרים ונעלי התעמלות ובחורף: חליפת טרנינג.
 • תלבושת בטכסים, אירועים וחגיגות – חולצה לבנה.
 • עגילים: ניתן להגיע עם עגילים צמודי אוזן בלבד.
 • אין להגיע עם פירסינג.
 • אין לצבוע או לחמצן את שיער הראש.
 • ימי ו' – תלבושת חופשית.

 

סדרי ביה"ס

 • יש לשמור על שלמות רכוש ביה"ס: כסאות, שולחנות, דלתות, חלונות, מחשבים.
 • רצוי לא להגיע עם טלפון סלולרי לביה"ס, בכל מקרה יש להקפיד לכבותו לפני תחילת השיעור.
 • רכושו של התלמיד באחריותו האישית בלבד, יש להימנע מהבאת ציוד יקר.

 

היעדרויות, איחורים, שחרורים

 • אין להיעדר מביה"ס ללא סיבה מוצדקת. כל היעדרות מחייבת אישור הורים.
 • היעדרות מעל שלושה ימים מחייבת אישור רפואי.
 • יש להגיע בזמן לביה"ס לא יאוחר משעה 7:55 בבוקר, במידה והאיחור מוצדק יש להמציא אישור מההורים ולהציגו בפני המחנכת.
 • חל איסור מוחלט לעזוב את שטח ביה"ס לפני תום הלימודים ללא אישור הורה וליווי מבוגר.

 

התנהגות בהפסקה

 • עם הצלצול ירדו התלמידים להפסקה בחצר. אין להישאר בכיתה ובמסדרונות פרט לימי גשם ושרב. הכיתה תינעל בכל זמן שהתלמידים לא נמצאים בה.
 • יש לרדת בזהירות ולא בריצה. יש להימנע מדחיפות בעת הירידה. בתום ההפסקה יש לעלות לכיתה בצורה מסודרת ולא בריצה.
 • אין לצאת עם אוכל לחצר, את הארוחה יש לאכול בכיתה בזמן הפסקת האוכל בלבד.
 • יש לציית להוראות המורים התורניים והסדרנים משכבת ח'.
 • אסור לטפס על הגדרות והעצים שבחצר.
 • מותר להביא לביה"ס כדור ספוג בלבד ולשחק בחצר בלבד.
 • יש להתייחס בכבוד לחברים ולמבוגרים ולהימנע ממעשי אלימות.

 

התנהגות בכיתה/תפקידי התלמיד

 • מיד לאחר הצלצול יש לחכות למורה בכיתה בלבד ולהכין את הנדרש לשיעור.
 • על התלמיד להתמיד בהכנת שיעורי הבית/במסירת העבודות הדרושות במועד.
 • תלמיד הנעדר משיעור חייב להשלים את החומר שהחסיר כולל שיעורי בית.
 • היעדרות מיום מבחן מפאת מחלה בלבד תחייב מבחן במועד אחר לפי שיקול דעתו של המורה. חובתו של התלמיד להמציא אישור רפואי ובאחריותו לדאוג לתיאום מועד חדש עם המורה.

 

זכויותיו של התלמיד

 • זכותו של התלמיד לקבל יחס של כבוד והגינות.
 • זכותו של התלמיד לבקש שיחה על כל נושא עם מחנכת הכיתה. במקרה הצורך ניתן לפנות ליועצת/רכזת השכבה/סגנית/מנהלת.
 • זכותו של התלמיד לקבל מבחן ו/או עבודת לא יאוחר מ-17 ימים.
 • זכותו של התלמיד להיבחן לא יותר מ-3 פעמים בשבוע.
 • ביום מבחן לא יתקיים בוחן.
 • כיתות א'-ו' ייבחנו במבחן אחד בלבד. (ניתן לערוך מבדקים או בחנים).

 

 

תלמידי ביה"ס "המנחיל" אנו רוצים להתפאר בכם,

בהתנהגותכם  ובנימוסיכם.

שמרו על כבודכם וכבוד בית ספרכם.