מדרג הסנקציות - חוק המוגנות

מדרג סנקציות – לא לאלימות

 

 1. תלמיד אשר מעורב באלימות (זה שהתחיל וזה שהחזיר) מקבל טופס  רישום על התנהגות אלימה.
 2. התלמיד יבוא למחרת לחדר ללא הפסקה, ימסור את טופס הרישום למורה התורנית בחצר וימלא דף תיעוד מקרה.
 3. רישום פעם שנייה – ישיבה בחדר ללא הפסקה, ההורים מיודעים במכתב.
 4. רישום פעם שלישית – ישיבה בחדר ללא הפסקה + הזמנת הורים לשיחה עם מחנכת הכיתה.
 5. רישום פעם רביעית – ישיבה בחדר ללא הפסקה + השעיה  תוך יידוע הורים והנהלת ביה"ס + הערה בתעודה + הורדת ציון בהתנהגות.
 6. תלמיד אשר לא הגיע לשבת בחדר ללא הפסקה יש לערוך ברור + שהות בחדר ללא הפסקה ביום המחרת.
 7. במקרה חריג – התלמיד יושעה מיידית! לאחר יידוע הורים טלפונית ובמכתב בתאום עם הנהלת ביה"ס.

 

מדרג סנקציות – ונדליזם

 

כל המשחית רכוש פרטי או ציבורי יישא בעלות הנזק שגרם וייענש על פי מדרג הסנקציות הבא: 

 

 1. התלמיד ייענש בעונש חינוכי.
 2. התלמיד יקבל טופס רישום ויישב למחרת בחדר ללא הפסקה. ההורים מיודעים במכתב.
 3. רישום פעם שנייה – ההורים מיודעים טלפונית ובמכתב.
 4. התלמיד יושעה בתיאום עם הנהלת ביה"ס.
 5. רישום הערה בתעודה.

 

המנהלת תדווח למשטרה בהתאם לתקנות חוזר מנכ"ל של משרד החינוך.