לוח צילצולים

שיעור

משעה

עד שעה

שעור 1
8:00
8:50
שעור 2
8:50
9:40
הפסקה
9:40
10:00
הפסקת אוכל
10:00
10:10
שעור 3
10:10
11:00
שעור 4
11:00
11:50
הפסקה
11:50
12:00
שעור 5
12:00
12:45
צהריים מחנך
12:45
13:05
שעור 6
13:05
13:35
הפסקה
13:35
13:40
שעור 7
13:40
14:20
שעור 8
14:20
15:00