חוק המוגנות

אצלנו בבי"ס המנחיל, כולנו ביחד וכל אחד לחוד, לוקחים אחריות על מוגנות. חוק המוגנות פועל בבית ספרנו מזה מספר שנים, ופועל כדי לשמור על ביטחון כל באי ביה"ס. החוק מגן מפני אלימות פיזית, מילולית וונדליזם.

 

החוק נגד אלימות פיזית –  

חל איסור מוחלט על כל מעשה אלימות.

אין לפגוע בגופו של אדם אחר מתוך כוונה או כחלק ממשחק, מתוך חוסר שיקול דעת או רשלנות.

 

החוק נגד אלימות מילולית –

אסורה אמירה מילולית, מכוונת או לא מכוונת, מודעת או לא מודעת, העלולה לפגוע ברגשותיו של האחר.

החוק אוסר שימוש באיומים ו/או בכינויי גנאי הכוללים פגיעה בהורים ובמראה החיצוני.

 

החוק נגד ונדליזם –

חל איסור מוחלט על כל מעשה השחתה של רכוש פרטי וציבורי.

 

כל העובר על אי אלו מהחוקים, ייענש בהתאם לנוהלי ביה"ס.

 

בבית ספרנו חשובה תחושת הביטחון של התלמידים. ואכן, אכיפת החוק במהלך השנים מוכיחה את עצמה כיעילה ותורמת לאווירה חיובית, בטוחה ונעימה. מבחני המיצ"ב שנערכו ע"י משרד החינוך מעידים על רמת אלימות נמוכה מאוד בהשוואה ליתר בתי הספר.