קיימות - שיתוף פעולה עם אשכול הפיס

בית ספר "המנחיל", המקדם את תחומי המדעים, הטכנולוגיה והאמנויות רואה בחינוך לקיימות ערך מרכזי הקושר את שלושת התחומים הנ"ל וכן משלב תחומי עיסוק נוספים בעשייה החינוכית היומיומית כגון: החינוך החברתי-ערכי, סל התרבות הכולל סיורים ופעילויות בתחום, ותכניות העשרה נוספות.

 

בשנת הלימודים תש"ע הוסמך בית הספר כבית ספר "ירוק" על ידי המשרד להגנת הסביבה ומשרד החינוך ובעתיד הקרוב, שואף בית הספר להגיע להסמכה כ"ירוק מתמיד".

 

בבית הספר פותחו תכניות רב-תחומיות כגון: "צמחים בשירות האדם", "אימוץ סיס החומות" ועוד. 

 

התכנית "קיימות כאורח חיים" לתלמידי כיתות ז' הינה תכנית נוספת שנועדה לחזק את הקשר בין הבסיס המדעי –טכנולוגי שניתן בבית הספר בתחום זה להיבטים נוספים, חברתיים-ערכיים, וכן לחיי היום-יום של נערים בגיל ההתבגרות החיים בסביבה עירונית, וחשופים למסרים רבים, לעיתים סותרים ומבלבלים הן מכיוון בית הספר והן מאמצעי התקשורת המקיפים אותם.  לצרך הפעלת התכנית חבר בית הספר לאשכול הפיס בעיר וממשיך מסורת ארוכה של שיתופי פעולה בין שני המוסדות בתכנית עשירה ומגוונת.

 

אוכלוסיית היעד תלמידי כיתות ז'.

 

מטרות התכנית
א. לחשוף את התלמידים למושגים "קיימות" ואת הקשר שלו לתכניות הלימודים בבית הספר.
ב. לחשוף בפני התלמידים את הקשר בין הסיבות למשבר הסביבתי להתנהגות אחרית לסביבה בחיי היום-יום
ג. לחדד סוגיות בתחום תרבות הצריכה, ולתת לילדים כלים להבנת פעולת אמצעי מדיה שונים כגון רשתות חברתיות, אינטרנט, טלוויזיה וכד'
ד. להביא באמצעות אנשי מקצוע מומחים נושאים עדכניים הקשורים באקטואליה ולעודד השתתפות בדיון סביב דילמות אלו.
ה. לעורר מוטיבציה לאחריות אישית כלפי הקהילה וכלפי שמירה על הסביבה.
ו. להכיר ולחוות את תחום ה"ביו-מימיקרי".