משמרות זה"ב

בבית ספר "המנחיל" בשכבת כיתות ו' מתקיימות משמרות זה"ב אשר תפקידן  לשמור שתלמידי בית הספר יחצו בבטחה את הכביש בדרכם לבית הספר בבוקר, ובצהרים – מבית הספר חזרה לביתם.

 

במהלך כיתה ה' או בתחילת כיתה ו' עוברים תלמידי כיתות ו' הדרכה מקצועית ומקיפה מאת שוטרי משטרת ישראל. השוטרים מדריכים  מספר ימים בכיתות, ויוצאים לשטח לתרגול הפעילות במעברי החציה. זאת, כדי להשיג שתי מטרות עיקריות: האחת – ללמד את כללי הזהירות, החוקים והנהלים שעל התלמידים חברי הצוותים לפעול על פיהם; השניה – הטמעת האחריות והרצינות של התפקיד.

 

כיום ניתן לזהות את משמרות הזה"ב של בית הספר המנחיל בשני מוקדים: במעבר החציה שברחוב סוקולוב, ובמעבר החציה שברחוב הפודים, מול בית הספר.

 

בית הספר דוגל בהנחלת ערכים ורואה בתפקיד זה הזדמנות מצויינת להקנות לתלמידים את ערך האחריות..הצוותים למדו מה גודל האחריות המוטלת על כתפיהם.

 

בתקופה בה קיימת מגמה של קיצוץ בתקציב הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים וצמצום הצוותים של משמרות הזה"ב, טוב לראות כיצד ממשיך בית הספר "המנחיל" בפעילותו זו, ועושה כל שביכולתו, בין אם במשמרות הזה"ב ובין אם בפעילויות נוספות, כדי לשמור על בטחון ילדינו ורווחתם.