מוזיאון מדעי - אנרגיה

הקומה הראשונה של בית הספר הפכה להיות מוזיאון מדעי. התחדשנו בדגמים מרהיבים הממחישים עקרונות בנושא אנרגיה וגלגוליה.

 

הדגמים מלווים במשחקים ומתקנים הקשורים גם הם בנושא של סוגי אנרגיה.

 

המסדרון פעיל ומפעיל את כלל תלמידי בית הספר והוא ייחודי לבית הספר שלנו.

 

אנו מזמינים את ההורים והילדים להתנסות, להפעיל וללמוד מהי אנרגיה?