בונים הסכמות

בית ספר "המנחיל" רואה את עצמו כבית חינוך, המתפקד בחברה דמוקרטית בה ילדים ומורים הם שווי זכויות והם חווי דמוקרטי. שתי אוכלוסיות אלו זקוקות לכבוד הדדי עד שימומשו זכויותיהם הלגיטימיות כבני אדם בוגרים.

לפני כל תוכנית לימודית, לפני כל חדשנות, חייבות להתקיים הסכמות-בכל מוסד חינוכי, ביה"ס צריך לבטא את נוהגיו: אחריות ליחסים בין אישיים של אכפתיות רגישה ואוהדת לזולת והתייחסות הוגנת לכל אחד ואחת, אחריות להיבטים בטיחותיים, אסתטיים, ואקולוגיים של המבנים, החדרים והמרחבים בבית הספר, רגישות לצרכים מיוחדים ולרווחה הרגשית של כל השותפים בקהילת המוסד החינוכי (תלמידים, הורים מורים  כאחד), מאחר והוא מפגיש "שונים" בתחומי עניין משותפים, ומכבד את כל זכויותיהם של חברי קהילת המוסד החינוכי ללא אפליה.

ביה"ס "המנחיל" בחר לקדם תהליך המבוסס  אמון ,הקשבה ונתינה המכונה "בונים הסכמות" ומהווה מנוף לקידום ההדברות, השיתוף וההסכמה. התהליך מבוסס על מעורבות של נציגי הקבוצות והקהילות תוך פיתוח במות שיח המעודדות אמון, ביטוי והבנה של צרכים, אכפתיות אנושית ומוסרית לצורך יצירת הסכמות רחבות – לרווחתם של כל באי ביה"ס.

במסגרת מפגשי "בונים הסכמות" נבנה בביה"ס קוד אתי להתנהלות של הורים- מורים ותלמידים הוסכם על נושאים כמו תלבושת בית ספרית וניהול הקשר בין כל השותפים.

תקנון ביה"ס רוענן במסגרת פורום זה והותאם להנחיות החדשות על פי חוזר מנכ"ל התש"ע.

בנוסף נערכה אמנה לשימוש נכון ונבון ברשת ובכלי התקשורת שבו.

אנו גאים בפורום בונים הסכמות ב"המנחיל" ובטוחים כי במסגרת הסכמה בין כל השותפים לתהליך הלמידה תתקיים למידה מיטבית וקשר תקין ומכבד.