אוריינות דיגיטלית

בשנת תשע"ה בית הספר נכנס לתוכנית התקשוב הלאומית של משרד החינוך: "התאמת מערכת החינוך למאה ה-21".

 

בכל כיתות בית הספר מחשב ומקרן. הסביבה הלימודית המתוקשבת מאפשרת למידה באמצעות אתרי אינטרנט, מחקרים, עיתונים מתוקשבים ומקורות מידע. בכל שיעור התלמידים צופים בסרטונים, מציגים מצגות, תמונות וטקסטים ומנהלים בעקבותיהם דיונים.

 

באמצעות הלמידה המקוונת, המרחב הכיתתי אינו מוגבל לכיתה הפיזית ונשמר רצף לימודי בין הלימוד ביתה ובבית. תכני השיעור והמשימות הלימודיות מוצגים גם בקהילות כיתתיות באתר בית הספר. מורים, תלמידים והורים שותפים מכל מקום ובכל זמן.

 

בית הספר מקיים למידה שיתופית באמצעות כלים הדיגיטליים בכיתה, בין כיתות ועם בתי ספר אחרים ומשתתף בחידונים ארציים שיתופיים.

 

בכל שנה נערך יום שיא בנושא גלישה בטוחה ברשת האינטרנט. ביום זה נערכים פעילויות שונות כדי להעלות את מודעות התלמידים לשימוש נבון ברשת תוך כדי שמירה על אתיקה ומוגנות.