רובוטיקה

 

מגמת הרובוטיקה עוסקת בפיתוח דגמים טכנולוגיים כמענה לצרכים אנושיים בחיי היום יום.

 

התלמידים חוקרים בעיות רב תחומיות ובונים דגמים רובוטיים תוך יישום עקרונות פיזיקליים (כמו: מהירות ותנועה) ושפות תכנות עדכניות בתחום המחשבים.

 

דוגמאות לפרויקטים יזמיים ברובוטיקה:

 

פרוייקטים במגמת רובוטיקה