ביוטכנולוגיה

לימודי הביוטכנולוגיה ב"המנחיל"  מקנים ידע בין תחומי רחב במקצועות המדע (פיזיקה, כימיה, ביולוגיה).

 

התלמידים יפתחו מוצרים חדשים המבוססים על עקרונות הטכנולוגיה.

 

תחומי הלימוד במגמת ביוטכנולוגיה:

 

פרוייקטים במגמת ביוטכנולוגיה