העתיד זה אנחנו

בית הספר מקדם חדשנות חינוכית והינו מדגים כחלק מבתי ספר מובילי פדגוגיה חינוכית עדכנית, נבחר להוביל יוזמות חינוכיות במסגרת הקרן לעידוד יוזמות, ומוביל תהליכי תקשוב בפרויקט התקשוב הלאומי, בשימוש באמצעי קצה בלמידה ובהטמעת למידה בכיתה עתידנית M21.