יומן מסע

בית ספר "המנחיל" נבחר כ"בית ספר מוביל פדגוגיה איכותית". בכך, מהווה "המנחיל" חלוץ לבתי ספר אחרים בקידום הלמידה המשמעותית ויוצר מערכת של פדגוגיה איכותית, בעלת תרבות של ארגון לומד ומלמד כמנוף לקידום  תפקודי הלומד בהיבטים השונים.

 

לפניכם המסע שלנו